Center

Repræsentantsskabsmøde

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse af brugere og interesseorganisationer foregår i Ugeavisen, på vores facebookside og under nyheder her på hjemmesiden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Antal fremmødte
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2017
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Evt.

Forslag til bestyrelsen skal indsendes inden 7 dage før afholdelse af mødet.
Alle er velkommen!

Spørgsmål kan rettes til formand Jørn Skov